Gronkowiec – przyczyny, leczenie, objawy -

Bakterie przyczyną wielu schorzeń cywilizacyjnych

Obecnie stwierdza się, że bakterie są między innymi przyczyną wielu schorzeń cywilizacyjnych. Częste infekcje a następnie antybiotykoterapia, doprowadzają  do spadku odporności a nawet w konsekwencji chorób nowotworowych. Bakterie uodparniają się na antybiotyki i podwajają siłę swojego działania.

Procesy  płciowe bakterii nie zwiększają ich liczby, natomiast powoduje to wymieszanie materiału genetycznego między komórkami bakterii oraz lepszego przystosowania się do warunków środowiska w którym żyją.

Dzieli się to na 3 procesy:

-  Pierwszy proces to transformacja, gdzie bakteria pobiera DNA z otoczenia.

-  Drugi proces to jest koniugacja, w czasie której fragmenty DNA przekazywane są biorcy od komórki dawcy i przyłącza go do swojego chromosomu.

-  Trzeci proces to transdukcja, bakteriofagi wynoszą fragmenty DNA gospodarza wraz ze swoimi.

Bakterie rozmnażają się przez podział komórki lub u niektórych bakterii występuje pączkowanie. Bakterie przenikają do organizmu np. drogą kropelkową – układ oddechowy, przez skórę i dalej do układu krwionośnego i układu pokarmowego. Często zakażanie następuję drogą  płciową oraz np. w akwenach wodnych czyli np. baseny oraz  SPA. Bakterie chorobotwórcze i choroby bakteryjne u człowieka mogą pozostawać w stanie uśpienia. W warunkach niekorzystnych dla rozmnażania i życia, bakterie tworzą  formy przetrwalnikowe i czekają na moment, aż poprawi się środowisko w którym żyją do ponownego zaatakowania organizmu.

Bakterie to gromada królestwa bezjądrowych (Procaryota), są to organizmy:

-  cudzożywne – heterotrofy, które żyją jako roztocza lub pasożyty i odżywiają się  związkami organicznymi z innych organizmów,

-  samożywne – autotrofy), zdolne do przyswajania dwutlenku węgla lub utlenionych związków trujących, nieprzyswajalnych. Powstaje w tych reakcjach energia oraz związki przyswajalne.

Jakie wyróżniamy bakterie?

-  Bakterie Gram ujemne posiadają zewnętrzną błonę komórkową. Błona jest cienka i  zawiera kilka warstw nietypowych aminokwasów, połączonych w łańcuchy pochodnych cukrów.

-  Bakterie Gram dodatnie w budowie komórki nie wyróżnia się zewnętrznej błony komórkowej.

Ze względu na otoczenie i temperaturę w której żyją:

-  bakterie psychrofilne – żyją w temperaturze od 0°C  do 30°C,są one zimnolubne  najlepiej rozwijają się w temperaturze 15°C . Żyją w zimnych wodach również można je spotkać pod śniegiem. W żywności znajduje się najczęściej w konserwach.

-  bakterie mezofilne – żyją w temperaturze od 10°C  do 50°C.  Najlepiej rozwijają się w temperaturze 30-37°C. Optymalna temperatura do ich rozwoju to temperatura ludzkiego ciała. Do nich należą pałeczki Legionelli żyją w  środowisku wodnym. Naturalne i sztuczne zbiorniki wody, muły, źródła lecznicze, urządzenia sanitarne (prysznice, wanny), porośla, paprocie, mchy.

-   bakterie termofilne żyją od  40°C do 70°C najczęściej w gorących źródłach siarkowych, żelazowych oraz w ściekach.

Podział bakterii ze względu na wykorzystywane źródło energii :

-  siarkowe  – źródło energii pochodzi z utleniania siarki i jej związków,

-  metanowe  – źródło energii rozkładające związki organiczne z wytworzeniem metanu,

-  wodorowe – źródło energii utleniające wodór cząsteczkowy,

-  żelazowe – źródło energii utleniające związki żelazawe,

-  purpurowe siarkowe – źródło energii –  samożywne, zawierające bakteriochlorofil,

-  purpurowe bezsiarkowe – źródło energii – samożywne, w czasie fotosyntezy redukujące dwutlenek węgla.

Mamy bakterie tlenowe, aerobowe oraz beztlenowe anaeroby:

-  bezwzględne tlenowce – żyją tylko z obecnością tlenu – drogą oddychania tlenowego,

-  bezwzględne beztlenowce – obecność tlenu zabija je -  energia drogą beztlenową,

-  względne beztlenowce – żyją i rozwijają się w niskich stężeniach tlenu lub czerpią energię drogą oddychania beztlenowego. W tej grupie jest najwięcej bakterii chorobotwórczych.

 

Wszyscy dbamy np. o auto, w nim dokonujemy wymiany oleju, czyszczenia podwozia i silnika, czy robimy gruntowne porządki w domu. Może nadszedł czas na zadbanie o Swój organizm? Każdy myje swoje ciało, włosy, zęby a co z wnętrzem?
(Kliknij w obrazek aby przejść do sklepu)

paragronk