Gronkowiec – przyczyny, leczenie, objawy -

Lagionella

Legionella  jest rodzaj Gram-ujemnej pałeczki, która wywołuje legionellozę chorobę tzw.legionistów. W 1983 roku znano  10 gatunków tej bakterii i 9 grup serologicznych, w 1993 roku ponad 25 gatunków i 48 grup serologicznych, obecnie wyodrębniono już 50 gatunków i 70 grup serologicznych.

Gdzie one żyją?

Żyją one w środowisku wodnym naturalnym oraz w sztucznych zbiornikach.

- obiekty SPA, baseny, gorące źródła, osady denne,

- środowisko wilgotne, las z poroślami, mech,

- zbiorniki wodne,  pojemnościowy zasobnik ciepłej wody,

- urządzenia kąpielowe tj. prysznic, głowice prysznicowe, krany, jacuzzi, wanny wirowe i bąbelkowe, miejsca do zabiegów w środowisku wodnym np. w sanatoriach,

- sieć wodociągowa,

- myjnie samochodowe,

- urządzenia przemysłowe do których stosuje się chłodzenie,

- urządzenia wentylacyjne, kolonizują wewnątrz rur.

Bakterie Lagionella rozwijają się przede wszystkim w źle zaprojektowanych i źle  zainstalowanych urządzeniach domowych i publicznych.

Piece pojemnościowe z ciepłą wodą użytkową o dużych pojemnościach. Nierównomierny rozkład podgrzewanej wody i braku jej mieszania powoduje w dolnej i środkowej części baniaka niskie temperatury (35°C – +40°C).  Sytuacja taka sprzyja  rozwojowi  bakterii a tym samym poprzez korzystanie z takiej wody dla nas problemy zdrowotne, które nie kojarzymy z wodą.

Jak się zabezpieczać?

Mogą być w stanie uśpienia w przetrwalnikach i uaktywnić się ponownie w warunkach sprzyjających ich rozmnażaniu. Należy zlikwidować źródło zakażenia poprzez czyszczenie zbiorników oraz wymiana końcówek i miejsc zastoju wody, czyszczenie filtrów, likwidacja zastałych osadów i mułów. Istotne jest dobre zaprojektowanie instalacji w domu i w obiektach użyteczności publicznej. Istotna jest dezynfekcja przy spadku temperatury, która powstała w przerwach  dostarczania ciepłej wody po awariach i naprawach. W obiektach sportowych duża dawka chloru, powoduje jej niszczenie. Regularne czyszczenie kranów i gałek prysznicowych.

Jakie schorzenia wywołuje bakteria Legionella?

- choroby płucne,

- zaburzenia w oddychaniu,

- suchy kaszel,

- zaburzenia świadomości,

- gorączka Pontiac.

Mają miejsce odpowiednie  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Instalacji wodociągowej i woda w punktach czerpalnych nie powinna być niższa niż 55 °C i nie wyższa niż 60 °C. Powinno przeprowadzać się okresową dezynfekcję chemiczną lub fizyczną. Dezynfekcja cieplna w punktach czerpalnych powinna być od  + 70 °C do + 80 °C.” Bakterie Legionella w temp. powyżej   +60°C  szybko giną. Każdy właściciel budynków mieszkalnych ma obowiązek kontroli swoich instalacji wodociągowych.

Wszyscy dbamy np. o auto, w nim dokonujemy wymiany oleju, czyszczenia podwozia i silnika, czy robimy gruntowne porządki w domu. Może nadszedł czas na zadbanie o Swój organizm? Każdy myje swoje ciało, włosy, zęby a co z wnętrzem?
(Kliknij w obrazek aby przejść do sklepu)

paragronk