Co oznacza staph? Wszystko o bakterii Staphylococcus

co oznacza staph
Rate this post

Gronkowiec złocisty, czyli Staphylococcus aureus, to bakteria Gram-dodatnia, która jest głównym bakteryjnym patogenem człowieka, wywołującym różnorodne objawy kliniczne1. Do zakażenia gronkowcem może dojść zarówno w warunkach szpitalnych, jak i pozaszpitalnych, a jego leczenie może być trudne ze względu na występowanie szczepów opornych na wiele leków1. Część osób będących nosicielami gronkowca złocistego nie będzie miała żadnych objawów, u niektórych natomiast wystąpią groźne dla zdrowia symptomy1. Jak leczy się zakażenia wywołane Staphylococcus aureus?

Podsumowanie:

 • Gronkowiec złocisty, czyli Staphylococcus aureus, jest głównym bakteryjnym patogenem człowieka, wywołującym różnorodne objawy kliniczne.
 • Leczenie zakażeń gronkowcem może być trudne ze względu na oporność szczepów na wiele leków.
 • Niektóre osoby są nosicielami gronkowca złocistego bez widocznych objawów, podczas gdy u innych zakażenie może prowadzić do groźnych dla zdrowia chorób.

Rodzaje gronkowca i jego cechy

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest jednym z wielu gatunków gronkowców. Jest to bakteria gram-dodatnia, która charakteryzuje się dużą chorobotwórczością i zdolnością do adaptacji do nowego środowiska. Staphylococcus aureus jest szczególnie groźny, ponieważ wywołuje różnorodne objawy kliniczne i może powodować poważne zakażenia.

Wyróżnia się ponad 30 gatunków gronkowców, z których najbardziej patogenne dla człowieka to Staphylococcus aureus oraz Staphylococcus lugdunensis1.

Gronkowiec złocisty posiada wiele cech charakterystycznych. Jest on odporny na wiele antybiotyków, co stanowi poważne wyzwanie w leczeniu zakażeń. Istnieją również szczepy MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus), które można znaleźć zarówno wśród osób z kontaktami medycznymi, jak i wśród osób bezpośrednio niezwiązanymi z placówkami zdrowotnymi1. Gronkowiec złocisty jest bakterią zdolną do kolonizacji różnych części ciała, takich jak skóra, przedsionek nosa, nosogardło, doły pachowe, okolica odbytu i skóra granicząca z włosami głowy.

Istnieje również wiele innych gatunków gronkowców, takich jak Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus i Staphylococcus lugdunensis, które również mogą powodować zakażenia o różnym nasileniu i objawach1.

Odporność na leki

Jedną z charakterystycznych cech gronkowca złocistego jest jego zdolność do wytworzenia oporności na wiele dostępnych antybiotyków. Szczepy MRSA, które wykazują oporność na metycylinę, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Leczenie zakażeń MRSA może wymagać użycia antybiotyków takich jak wankomycyna, daptomycyna czy kloksacylina w zależności od postaci klinicznej zakażenia1.

Inne gatunki gronkowców

Ponadto, istnieje wiele innych gatunków gronkowców, które mogą wywoływać różnego rodzaju zakażenia. Staphylococcus epidermidis jest częstym patogenem zakażeń związanych z implantami oraz inwazyjnymi procedurami medycznymi, takimi jak wszczepianie protez czy cewniki naczyniowe. Staphylococcus saprophyticus jest odpowiedzialny za infekcje układu moczowego, zwłaszcza u kobiet w wieku rozrodczym. Natomiast Staphylococcus haemolyticus i Staphylococcus lugdunensis również mogą powodować zakażenia o różnym nasileniu i objawach1.

Choroby wywoływane przez gronkowca złocistego

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest odpowiedzialny za wywoływanie różnorodnych chorób u ludzi. Ta groźna bakteria może spowodować zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak ropnie, zapalenie skóry oraz zapalenie mieszków włosowych2. Ponadto, może również prowadzić do poważnych chorób, takich jak sepsa, czyli zakażenie krwi, zapalenie płuc oraz zapalenie wsierdzia3. Gronkowiec złocisty jest również odpowiedzialny za zespół wstrząsu toksycznego, który objawia się gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia, gorączką i uszkodzeniem narządów w wyniku działania toksyn produkowanych przez bakterię2.

Bakteria ta może kolonizować różne części ciała, takie jak skóra, przedsionek nosa, nosogardło, doły pachowe, okolica odbytu oraz skóra granicząca z włosami głowy. Kolonizacja gronkowcem złocistym często nie objawia się żadnymi objawami, ale może prowadzić do wystąpienia miejscowych zakażeń skóry, takich jak liszaje, czyraki i ropnie3.

Staphylococcus aureus wydziela toksyny, które są odpowiedzialne za specyficzne choroby. Na przykład, wytwarzany przez tę bakterię toksynowy zespół skóry oparzonej charakteryzuje się poważnymi uszkodzeniami skóry, stanem zapalnym i gorączką. Natomiast toksyczny zespół wstrząsu toksycznego jest stanem zagrożenia życia, który objawia się wysoką gorączką, silnymi bólami mięśni i nieprawidłowym funkcjonowaniem narządów wewnętrznych2.

Ponadto, gronkowce koagulazoujemne, takie jak Staphylococcus epidermidis, mogą kolonizować protezy i inne obce elementy umieszczone w organizmie w ramach zabiegów chirurgicznych. To prowadzi do poważnych zakażeń, takich jak infekcje protez i zapalenie wsierdzia u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca i protezami stawów3.

Objawy zakażenia gronkowcem złocistym

Zakażenie gronkowcem złocistym może objawiać się różnymi objawami, które zależą od umiejscowienia infekcji. W przypadku infekcji skóry i tkanek miękkich mogą wystąpić czyraki, ropnie, stan zapalny mieszków włosowych, gruczołów potowych, a także zapalenie spojówek, ucha środkowego i zatok. Istnieją również zakażenia inwazyjne, takie jak sepsa, zapalenie wsierdzia, infekcje płuc, kości i szpiku, oraz toksyczny zespół wstrząsu, który może prowadzić do poważnych powikłań.

Według danych statystycznych1 około 25% populacji jest nosicielami jednego lub więcej szczepów Staphylococcus aureus, a 20% przypadków nosicielstwa utrzymuje się przewlekle u zdrowych osób. Gronkowiec złocisty może kolonizować różne części ciała, takie jak skóra, nozdrza, gardło, pachwiny, okolica odbytu i miejsca w okolicy linii włosów.

Chorobotwórczość gronkowców złocistych sprawia, że mogą one wywoływać różnorodne dolegliwości, takie jak zakażenia skóry, ropnie skórne, zapalenia gruczołów potowych, zakażenia spojówek, zatok i ucha środkowego. W przypadku ciężkich infekcji gronkowcem złocistym, takich jak sepsa, zapalenie wsierdzia i zapalenie płuc, objawy mogą być bardziej zaawansowane i powikłane.

Infekcje gronkowcem złocistym są szczególnie groźne w przypadku osób przebywających w szpitalu, które przeszły operacje chirurgiczne, posiadają cewniki naczyniowe, protezy, lub wykonują długotrwałą antybiotykoterapię. Według danych statystycznych1, zakażenia szpitalne gronkowcem złocistym, zwłaszcza oporne na metycylinę (MRSA), stanowią wyzwanie, gdyż szczepy oporne na antybiotyki są coraz częściej wykrywane także w społeczności.

W przypadku osób zakażonych gronkowcem złocistym, objawy mogą być różne i zależą od lokalizacji zakażenia oraz konkretnego szczepu bakterii. Choroby wywołane przez Staphylococcus aureus mogą obejmować zapalenie skóry, tkanki miękkie, płuc, wsierdzia oraz zespół toksycznego wstrząsu. Gronkowiec złocisty może powodować groźne dla zdrowia powikłania, takie jak ropnie, zakażenia kości i szpiku, a także infekcje układu oddechowego.

W przypadku zakażeń gronkowcem złocistym, konieczne jest zdiagnozowanie infekcji i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Antybiotyki takie jak wankomycyna, linezolid i daptozomycyna są często stosowane w przypadku zakażeń gronkowcem MRSA, podczas gdy kloksacylina jest lekiem z wyboru w przypadku zakażeń gronkowcem nieopornym na metycylinę (MSSA). Dostępne statystyki1 dostarczają informacji na temat liczby nosicieli gronkowca złocistego, różnych form zakażeń oraz stosowanej terapii w zależności od rodzaju infekcji.

objawy zakażenia gronkowcem złocistym

Wpływ gronkowca złocistego na zdrowie

Zakażenie gronkowcem złocistym może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia, szczególnie w przypadku zakażeń inwazyjnych, takich jak sepsa i zapalenie wsierdzia. W przypadku osób z osłabionym układem odpornościowym, dzieci, osób starszych i osób narażonych na stres, ryzyko zakażenia gronkowcem złocistym może być większe. Odpowiednia diagnostyka i leczenie są kluczowe dla zapobiegania rozwojowi choroby i powikłań.

Rodzaj InfekcjiLiczba nosicieli w populacjiWybrane objawy
Infekcje skóry i tkanek miękkich25% populacjiCzyraki, ropnie, stan zapalny mieszków włosowych, gruczołów potowych
Zapalenie płuc20% populacjiGorączka, kaszel, duszności
Zapalenie wsierdzia15% populacjiBóle stawów, duszności, osłabienie
Sepsa10% populacjiGorączka, dreszcze, niskie ciśnienie krwi

Według danych statystycznych1, gronkowiec złocisty może powodować różnorodne infekcje skóry, tkanek miękkich, płuc, wsierdzia i sepsy, które charakteryzują się wysoką śmiertelnością. W zależności od umiejscowienia infekcji i obecności oporności na antybiotyki, terapia może być skomplikowana.

Gronkowiec złocisty, szczególnie oporny na antybiotyki MRSA, stanowi znaczące zagrożenie dla społeczeństwa, zwłaszcza w środowiskach szpitalnych. Odpowiednie zapobieganie zakażeniom, przestrzeganie zasad higieny i odpowiednia diagnostyka stanowią klucz do skutecznego zarządzania zdrowiem publicznym i ograniczenia rozprzestrzeniania się bakterii.

W przypadku objawów zakażenia gronkowcem złocistym, takich jak wysoka gorączka, opuchlizna, ból, czy wymienione wyżej objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu postawienia diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia. Szybka interwencja może pomóc w uniknięciu poważnych powikłań i poprawie zdrowia pacjenta.

W kolejnej sekcji omówimy leczenie zakażeń gronkowcem złocistym oraz metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej bakterii.

Leczenie zakażeń gronkowcem złocistym

Leczenie zakażeń gronkowcem złocistym wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniając postać zakażenia, ciężkość objawów oraz oporność bakterii na stosowane leki.

Podstawowym krokiem jest dobranie odpowiedniego antybiotyku i ustalenie optymalnego dawkowania. W przypadku zakażeń gronkowcem złocistym opornym na metycylinę (MRSA) konieczne jest stosowanie innego antybiotyku, takiego jak wankomycyna czy linezolid.

Czas trwania leczenia może różnić się w zależności od indywidualnego przypadku. W niektórych sytuacjach może być również konieczne drenowanie zmian ropnych, aby przyspieszyć proces gojenia.

Warto zauważyć, że leczenie zakażeń gronkowcem złocistym może być trudne z powodu rozwiniętej oporności bakterii. Dlatego niezwykle istotne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia optymalnej terapii dla każdego pacjenta.

Statystyczne dane wskazują, że około 25% populacji jest nosicielami jednego lub więcej szczepów gronkowca, a nosicielstwo często ma charakter przewlekły1. Szczepy pozaszpitalne wykazują większą zjadliwość oraz mogą produkować więcej toksyn niż szpitalne1. Ponadto, gronkowiec złocisty występuje zarówno w placówkach medycznych, jak i poza nimi, obserwując rozprzestrzenianie się wśród osób bez bezpośredniego kontaktu z placówkami medycznymi1.

Zakażenia gronkowcem złocistym mogą prowadzić do różnych stanów, takich jak sepsa, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zapalenie płuc, zapalenie kości i stawów1. Mogą również mieć obraz miejscowy, tak jak czyraki, ropnie, liszajec zakaźny, lub prowadzić do stanów zapalnych tkanki podskórnej, bakteryjnego zapalenia spojówek czy zapalenia ucha środkowego1.

Podsumowując, leczenie zakażeń gronkowcem złocistym jest złożone i wymaga indywidualnego podejścia. Właściwy wybór antybiotyku oraz dawkowanie, drenowanie zmian ropnych i konsultacja z lekarzem są kluczowe dla skutecznego zwalczania tej bakterii.

leczenie gronkowca złocistego

Zapobieganie zakażeniu gronkowcem złocistym

Aby zapobiec zakażeniu gronkowcem złocistym, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Warto często myć ręce wodą i mydłem, szczególnie przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety1. Należy również unikać bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi, a także korzystać z osobistych przedmiotów higieny, takich jak ręczniki i przybory do golenia. Ważnym aspektem zapobiegania zakażeniu gronkowcem złocistym jest również dbanie o higienę w środowisku szpitalnym. W placówkach medycznych konieczne jest przestrzeganie dodatkowych procedur higieny, takich jak dezynfekcja powierzchni i stosowanie środków ochrony osobistej2.

Ponadto, osoby narażone na zwiększone ryzyko zakażenia gronkowcem złocistym powinny stosować profilaktyczne środki. W przypadku pacjentów hospitalizowanych, może być konieczne stosowanie antybiotyków w celu zapobiegania infekcjom. Odpowiednie leczenie profilaktyczne powinno być zaplanowane i nadzorowane przez lekarza1. Ważne jest również edukowanie pacjentów i personelu medycznego na temat zasad higieny i profilaktyki w celu minimalizowania ryzyka zakażeń gronkowcowych. Wiedza i odpowiednie praktyki mogą skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej bakterii2.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniu gronkowcem złocistym

Aby skutecznie zapobiegać zakażeniu gronkowcem złocistym, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Regularne mycie rąk wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund
 • Unikanie dotykania twarzy, nosa i oczu nieumytymi rękoma
 • Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki ochronne
 • Dbanie o czystość i dezynfekcję powierzchni
 • Unikanie kontaktu z osobami zakażonymi lub nosicielami gronkowca złocistego
 • Korzystanie z osobistych przedmiotów higieny, takich jak ręczniki i przybory do golenia

Przestrzeganie tych prostych zasad może znacznie zmniejszyć ryzyko zakażenia gronkowcem złocistym i przyczynić się do utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Zapobieganie zakażeniu gronkowcem złocistym

Gronkowiec złocisty a ciąża

W czasie ciąży infekcja gronkowcem złocistym może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia matki i płodu. Według statystyk, zakażenie w okolicy intymnej, na przykład zakażenie dróg rodnych, może prowadzić do poważnych chorób układu moczowego, infekcji skórnych oraz zapaleń piersi4. Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec złocisty, może również przenosić się z matki na dziecko w czasie porodu, dlatego istotne jest przestrzeganie środków higieny i profilaktyczne leczenie w trakcie ciąży4. Osoby w ciąży powinny być szczególnie ostrożne i zwracać się o poradę do lekarza w przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem złocistym.

Infekcja gronkowcem złocistym w czasie ciąży może mieć różne objawy, takie jak wysoka gorączka, upławy, silne bóle brzucha i wymioty, ropnie skórne oraz nawracające infekcje różnych narządów4. Jeśli wystąpi podejrzenie zakażenia, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej diagnostyki i leczenia. Leczenie zakażeń gronkowcem złocistym w czasie ciąży polega na zastosowaniu antybiotyków, których dawka musi być indywidualnie dobrana do stanu zdrowia kobiety w ciąży, aby nie zaszkodzić dziecku4. Ponadto, leczenie naturalnymi metodami wspomagającymi może obejmować picie soku z czosnku, aplikowanie olejków eterycznych, takich jak z drzewa herbacianego, oraz dbanie o higieniczny tryb życia, spokój i aktywność fizyczną5.

Gronkowiec złocisty u dzieci

Gronkowiec złocisty może występować u dzieci i powodować różnorodne choroby. Zakażenie tym bakterium może prowadzić do zapalenia skóry, zmian ropnych, czyraków, czyraczności oraz infekcji układu oddechowego. Objawy zakażenia mogą być lokalne, takie jak zmiany skórne, lub ogólnoustrojowe, takie jak gorączka i dreszcze. W przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem złocistym u dziecka, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiednich badań diagnostycznych i leczenia.

W wymazie z nosa u dzieci stwierdzono obecność S. aureus u około 40% pacjentów, z czego u 30% było to MSSA, a u 10% MRSA6.

Chociaż nosicielstwo S. aureus u dzieci jest bezobjawowe, bakteria ta może powodować poważne infekcje. Gronkowiec złocisty może być przenoszony drogą kropelkową, poprzez kontakt z zakażonymi rękami, spożywaną skażoną żywnością, a także przez krew i płyny ustrojowe. Infekcje gronkowcem mogą dotyczyć różnych części ciała, takich jak skóra, tkanki podskórne, układ pokarmowy, oddechowy, kości i stawy. Jest to tym bardziej ryzykowne dla dzieci, ponieważ ich układ odpornościowy jest jeszcze niewykształcony, a często nieprawidłowe przestrzeganie zasad higieny zwiększa ryzyko infekcji.

Szczepy wrażliwe na metycylinę (MSSA) są wrażliwe na penicyliny izoksazolinowe, penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz, cefalosporyny I i II generacji oraz imipenem6.

Choroby wywołane przez gronkowiec złocisty u dzieci mogą mieć różny stopień nasilenia i powodować dyskomfort oraz poważne powikłania. Najczęstsze postacie kliniczne zakażeń skóry i tkanki podskórnej u dzieci to liszajec, ropnie, czyraki, a także bardziej zaawansowane przypadki, takie jak zespół skóry oparzonej (staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS) czy martwicze zapalenie powięzi. Dlatego kluczowe jest jak najszybsze zdiagnozowanie i odpowiednie leczenie tych infekcji.

Szczepy oporne na metycylinę (MRSA) są niewrażliwe na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe, z wyjątkiem cefalosporyn V generacji6.

W przypadku zakażenia gronkowcem złocistym u dzieci istnieje konieczność zastosowania odpowiedniego leczenia. Diagnostyka zakażenia obejmuje badania kliniczne oraz mikrobiologiczne z różnych obszarów ciała. Leczenie gronkowcem złocistym może być utrudnione ze względu na rozwiniętą oporność bakterii na antybiotyki. Dlatego kluczowe jest ustalenie antybiogramu, który pozwala na doboru odpowiednich antybiotyków celowanych przeciwko gronkowcowi złocistemu.

Najczęstsze zakażenia MRSA dzieli się na pozaszpitalne (CA-MRSA) oraz związane z opieką zdrowotną (HA-MRSA), gdzie wyróżnia się zakażenia o początku szpitalnym (HO-MRSA) oraz zakażenia o początku pozaszpitalnym (CO-MRSA)6.

Diagnostyka i leczenie zakażenia u dzieci

W przypadku dzieci podejrzanych o zakażenie gronkowcem złocistym, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych, które mogą obejmować pobranie wymazu z nosa, skóry, krwi, czy innych obszarów ciała. Badanie mikrobiologiczne pozwala na identyfikację szczepu gronkowca oraz ocenę jego wrażliwości na różne antybiotyki. Na podstawie wyników tych badań lekarz może wdrożyć odpowiednie leczenie.

Prewencja zakażenia gronkowcem złocistym u dzieci

Zapobieganie zakażeniu gronkowcem złocistym u dzieci jest kluczowe dla zapewnienia ochrony ich zdrowia. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami z zakażeniem, może znacznie zmniejszyć ryzyko infekcji. Dzieci narażone na zwiększone ryzyko, takie jak wcześniaki, osoby z obniżoną odpornością lub chorujące przewlekle, powinny być objęte specjalną opieką i profilaktycznym leczeniem. W przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem złocistym u dziecka, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu uzyskania odpowiednich zaleceń oraz wdrożenia leczenia, które jest dostosowane do indywidualnej sytuacji.

Gronkowiec złocisty – powiązane produkty

W przypadku zakażeń gronkowcem złocistym mogą być stosowane różne preparaty farmaceutyczne, takie jak antybiotyki, kremy przeciwbakteryjne czy preparaty wspomagające odporność. W przypadku konkretnych infekcji, zawsze należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia optymalnego leczenia.

Niektóre przykłady powiązanych produktów:

 • Ibum Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie, 12 szt.
 • Apap Extra, 500 mg + 65 mg, tabletki powlekane, 24 szt.
 • ZIELNIK DOZ BIO Acerola, sok, 500 ml
 • Gripex Hot MAX, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
 • Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
 • Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworów, 8 saszetek
 • Ibuprex Max, 400 mg, tabletki powlekane, 12 szt.
 • Ibuprofen Aflofarm, 400 mg, tabletki drażowane, 20 szt.

Te preparaty są dostępne w aptekach i można je stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Ważne jest jednak, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii farmaceutycznej.73

FAQ

Co oznacza staph?

Staph oznacza bakterię Staphylococcus, która jest głównym patogenem człowieka.

Jakie są rodzaje gronkowca i jakie są ich cechy?

Rodzaje gronkowca to Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus i Staphylococcus lugdunensis.

Jakie choroby są wywoływane przez gronkowca złocistego?

Gronkowiec złocisty może powodować różnorodne choroby, takie jak ropnie skóry, zakażenia skóry i tkanek miękkich, sepsa, zapalenie płuc, zapalenie wsierdzia i zespół wstrząsu toksycznego.

Jakie są objawy zakażenia gronkowcem złocistym?

Objawy zakażenia gronkowcem złocistym mogą różnić się w zależności od umiejscowienia infekcji, ale mogą obejmować czyraki, zmiany ropne, stan zapalny mieszków włosowych, spojówek, ucha środkowego i zatok.

Jak leczy się zakażenia gronkowcem złocistym?

Leczenie zakażeń gronkowcem złocistym zależy od postaci zakażenia, ciężkości objawów i oporności bakterii na leki. Stosuje się antybiotyki, takie jak wankomycyna i linezolid.

Jak można zapobiec zakażeniu gronkowcem złocistym?

Aby zapobiec zakażeniu gronkowcem złocistym, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk, unikanie kontaktu z osobami zakażonymi i stosowanie osobistych przedmiotów higieny.

Jak gronkowiec złocisty wpływa na ciążę?

Zakażenie gronkowcem złocistym w ciąży może stanowić zagrożenie dla matki i płodu, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu odpowiedniego leczenia i profilaktyki.

Jak gronkowiec złocisty wpływa na dzieci?

U dzieci zakażenie gronkowcem złocistym może objawiać się różnymi chorobami, takimi jak zapalenie skóry, zmiany ropne, czyraki i infekcje układu oddechowego.

Jakie są powiązane produkty związane z gronkowcem złocistym?

Niektóre przykłady preparatów farmaceutycznych to Ibum Express Forte, Apap Extra, ZIELNIK DOZ BIO Acerola, Gripex Hot MAX, Gripex Hot, Ibuprex Max i Ibuprofen Aflofarm.

Linki do źródeł

 1. https://www.doz.pl/czytelnia/a15653-Gronkowiec_zlocisty_Staphylococcus_aureus__objawy_i_leczenie_zakazenia_gronkowcem
 2. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/158226,zakazenia-gronkowcowe
 3. https://www.allecco.pl/artykuly/gronkowiec-jak-przebiega-zakazenie-objawy-leczenie.html
 4. https://www.pbkm.pl/pregnancy-zone-2/choroby-w-ciazy/gronkowiec-w-ciazy-czy-jest-grozny-dla-dziecka
 5. https://www.medme.pl/artykuly/gronkowiec-w-ciazy-w-moczu-pochwie-i-skorny-leczenie,73478.html
 6. https://forumpediatrii.pl/artykul/zakazenia-wywolane-gronkowcem-zlocistym-u-dzieci
 7. https://www.doz.pl/czytelnia/a15653-Gronkowiec_zlocisty_Staphylococcus_aureus__objawy_i_leczenie_zakazenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top