Czy gronkowiec to bakteria? Klasyfikacja i charakterystyka

czy gronkowiec to bakteria
Rate this post

Gronkowiec to rodzaj bakterii z grupy gram-dodatnich ziarenkowców, które tworzą skupiska przypominające grona. Prawie wszystkie gatunki Staphylococcus są względnymi beztlenowcami i rosną w warunkach zarówno tlenowych, jak i beztlenowych1. Z 40-tu poznanych gatunków gronkowca, 12 bytuje w organizmie człowieka. Nie wszystkie z nich są jednak chorobotwórcze. Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) znany jest jako groźny chobotwórca, zdolny do wywoływania poważnych zakażeń1. Obecność patogennych szczepów gronkowca może prowadzić do rozwoju wielu poważnych chorób, a zakażenia mogą mieć charakter miejscowy lub ogólnoustrojowy.

Podsumowanie:

 • Gronkowiec to rodzaj bakterii z grupy ziarenkowców
 • Istnieje wiele gatunków gronkowca, z których część bytuje w organizmie człowieka
 • Gronkowiec złocisty jest groźnym patogenem człowieka
 • Obecność patogennych szczepów może prowadzić do poważnych zakażeń
 • Zakażenia gronkowcem mogą mieć różny charakter i objawy

Gronkowiec to bakteria, której nie można lekceważyć z uwagi na jej potencjalne skutki zdrowotne. Zrozumienie klasyfikacji i charakterystyki tej bakterii jest kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego oraz skutecznego leczenia zakażeń.

Gronkowiec – co to za bakteria?

Gronkowiec to rodzaj bakterii z grupy gram-dodatnich ziarenkowców, które tworzą skupiska przypominające grona. Z 40-tu znanych gatunków gronkowca, 12 występuje w organizmie człowieka.

Nie wszystkie gatunki są jednak chorobotwórcze, a niektóre stanowią nawet część flory bakteryjnej ludzkiego organizmu, takiej jak skóra, układ oddechowy i pokarmowy. Gronkowiec może przetrwać w organizmie przez długi czas bezobjawowo, ale aktywizacja patogennych szczepów może prowadzić do rozwoju poważnych chorób.

Według danych statystycznych, z 40-tu poznanych gatunków gronkowca, 12 bytuje w organizmie człowieka1.

Rodzaje gronkowca

Gronkowiec, to rodzaj bakterii z grupy gram-dodatnich ziarenkowców. Znany jest ze swojej zdolności do tworzenia skupisk przypominających grona. Pod względem zdolności do wytwarzania enzymu koagulazy, można podzielić gronkowca na kilka rodzajów. Wśród gronkowców koagulazododatnich, które stanowią mniejszą grupę, znajduje się groźny patogen człowieka – gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)1. Natomiast gronkowce koagulazoujemne można podzielić na dwie kategorie: wrażliwe na antybiotyk nowobiocynę (np. Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus haemolyticus), oraz oporne na ten antybiotyk (np. Staphylococcus saprophyticus)1.

Dodatkowo, wyróżnia się gatunek Staphylococcus lugdunensis, który jest mniej inwazyjny niż gronkowiec złocisty, ale wciąż zdolny do wywoływania chorób u ludzi1. Warto zaznaczyć, że każdy z tych rodzajów gronkowca może wywoływać różnego rodzaju zakażenia o różnym nasileniu i charakterze.

Aby zobrazować te dane w sposób czytelny i porównawczy, przedstawiamy tabelę z podziałem na rodzaje gronkowca, ich cechy oraz występowanie:

GatunekZdolność do wytwarzania koagulazyOporność na antybiotyk nowobiocynęWystępowanie
Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)KoagulazododatniNie jest wrażliwyWystępuje powszechnie u człowieka1
Staphylococcus epidermidisKoagulazoujemnyWrażliwyWystępuje często w warunkach szpitalnych1
Staphylococcus haemolyticusKoagulazoujemnyWrażliwyWystępuje często w warunkach szpitalnych1
Staphylococcus saprophyticusKoagulazoujemnyOpornyWystępuje powszechnie u człowieka1
Staphylococcus lugdunensisKoagulazoujemnyNie dotyczyWystępuje u człowieka, zwykle jako część flory bakteryjnej1

Powyższa tabela przedstawia różnice w cechach, oporności na antybiotyki oraz występowaniu poszczególnych rodzajów gronkowca. To podkreśla, jak zróżnicowane mogą być te bakterie, zarówno w odniesieniu do zdolności do wywoływania chorób, jak i do skuteczności leczenia.

W następnej sekcji przeanalizujemy, jakie choroby i objawy mogą być powiązane z zakażeniami gronkowcem.

Jakie choroby i objawy wywołuje gronkowiec?

Gronkowiec może wywoływać różne choroby w zależności od szczepu i lokalizacji zakażenia2. Objawy zainfekowania gronkowcem zależą od umiejscowienia bakterii. Mogą obejmować infekcje skóry i tkanek miękkich, takie jak czyraki, ropnie, zapalenia mieszków włosowych, zapalenia gruczołów potowych i sutków2. Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) może również wywołać zapalenia spojówek, zapalenia ucha środkowego, zatok, a nawet martwicze zapalenie powięzi2. W przypadku zakażeń ogólnoustrojowych, objawy mogą obejmować gorączkę, złe samopoczucie i wstrząs toksyczny2. W przypadku zakażeń miejscowych, objawy obejmują zmiany skórne, zaczerwienienie, ranę, ból i wydzielanie ropne2.

Diagnoza zakażeń gronkowcem jest ustalana na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań mikrobiologicznych3. W celu potwierdzenia obecności gronkowca przeprowadza się badania mikrobiologiczne, takie jak wymazy z nosa, gardła lub zakażonych obszarów2. Leczenie infekcji gronkowcem może być wyzwaniem ze względu na oporność bakterii na antybiotyki2. W celu właściwego leczenia, konieczne jest prowadzenie badan antybiotykowych w celu określenia wrażliwości na leki2. Niektóre szczepy gronkowców produkują penicylinazę, co sprawia, że są odporne na powszechnie stosowane antybiotyki, wymagając alternatywnych metód leczenia2.

Zakażenie Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis jest jednym z gatunków gronkowców koagulazoujemnych, które często kolonizują skórę człowieka. W normalnych warunkach nie jest on groźny. Jednak u osób z osłabionym układem odpornościowym, może prowadzić do zakażeń, zwłaszcza w przypadku wszczepienia protez, czy innych ciał obcych w organizmie. Szczepy Staphylococcus epidermidis są często oporne na antybiotyki, co utrudnia skuteczne leczenie.

Zakażenia tego bakterii mogą prowadzić do różnych powikłań, takich jak infekcje protez, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, stany zapalne kości i szpiku, a także zakażenia układu moczowego.

Staphylococcus epidermidis jest także powiązany z ciężkimi chorobami, takimi jak peritonitis, endocarditis i meningitis4. W przypadku podejrzenia zakażenia Staphylococcus epidermidis, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych, takich jak badania krwi, analiza moczu i pobranie próbek tkanki z zakażonego obszaru4. Leczenie zakażeń Staphylococcus epidermidis zwykle obejmuje stosowanie antybiotyków. Należy jednak pamiętać, że niektóre szczepy tej bakterii są oporne na powszechnie stosowane antybiotyki, dlatego konieczne może być użycie specyficznych leków, takich jak wankomycyna4. Dodatkowo, Staphylococcus epidermidis tworzy biofilm, który zwiększa odporność na antybiotyki, utrudniając strategie leczenia4.

Zakażenie Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, znany jako gronkowiec złocisty, jest jednym z najłatwiej zakaźnych patogenów. Może prowadzić do różnorodnych zakażeń, takich jak zakażenia skóry, tkanek miękkich, układu oddechowego, układu moczowego i innych. Gronkowiec złocisty może wytwarzać toksyny, które mogą prowadzić do chorób, takich jak zespół wstrząsu toksycznego. Bakteria ta może być szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabionym układem odpornościowym i może być oporna na wiele antybiotyków, co utrudnia skuteczne leczenie zakażeń1.

Leczenie gronkowca

Gronkowiec jest groźną bakterią, która może prowadzić do różnych zakażeń. Skuteczne leczenie gronkowca zależy od rodzaju zakażenia, szczepu bakterii oraz indywidualnych czynników pacjenta. W przypadku zakażeń skórnych i tkankowych, stosuje się różne antybiotyki, takie jak klindamycyna, kotrimoksazol, doksycyklina, minocyklina i linezolid, w zależności od wrażliwości bakterii wykazanej przez antybiogram1. Niektóre zakażenia gronkowcem wymagają również interwencji chirurgicznej, na przykład drenażu ropnia1. Jeśli gronkowiec rozprzestrzenia się ogólnoustrojowo, trzeba podać antybiotyk dożylnie, na przykład wankomycynę, daptomycynę lub linezolid, aby zwalczyć infekcję2. Ważne jest również usunięcie ogniska zakażenia, jak na przykład protezy czy inne ciała obce, które mogą służyć za źródło infekcji5. Należy pamiętać, że leczenie gronkowca może być utrudnione przez oporność bakterii na wiele antybiotyków, dlatego ważne jest wykonanie antybiogramu, aby dobrać skuteczną terapię1.

Zakażenie gronkowcem – powikłania

Zakażenie gronkowcem, zwłaszcza jeśli jest oporne na antybiotyki lub prowadzi do infekcji ogólnoustrojowej, może prowadzić do powikłań. W przypadku zakażeń skórnych i tkankowych powikłaniami mogą być rozległe ropnie, martwicze zapalenie powięzi, czy sepsa. Zakażenie gronkowcem wewnątrzszpitalnym może prowadzić do powikłań, takich jak infekcyjne zapalenie wsierdzia, ropnie i infekcje protez. Powikłania zakażeń gronkowcem mogą być poważne i wymagają natychmiastowego leczenia i interwencji, dlatego ważne jest szybkie rozpoznanie i odpowiednie leczenie.1

powikłania zakażenia gronkowcem

Przykłady powikłań zakażeń gronkowcem:

 1. Rozległe ropnie skórne – te powikłania mogą wymagać drenażu, chirurgii plastycznej lub innych interwencji, aby oczyścić zainfekowane obszary i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się bakterii.
 2. Martwicze zapalenie powięzi – jest to poważne powikłanie zakażenia gronkowcem, które polega na niekontrolowanym rozmnażaniu się bakterii w tkance powięziowej. Wymaga natychmiastowej chirurgicznej interwencji, aby usunąć martwą tkankę i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia.
 3. Sepsa – jest to stan bardzo poważny i potencjalnie śmiertelny, charakteryzujący się rozprzestrzenianiem się bakterii we krwiobiegu. W przypadku sepsy, konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja i podawanie antybiotyków dożylnie, aby zwalczyć infekcję.
 4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – infekcje gronkowcem mogą prowadzić do zapalenia wsierdzia, co stanowi powikłanie wymagające długotrwałego leczenia antybiotykami i monitorowania.
 5. Zapalenie stawów – niektóre szczepy gronkowca mogą powodować zapalenie stawów, co prowadzi do bólu, obrzęku i ograniczenia ruchomości. Leczenie zapalenia stawów wymaga zazwyczaj długotrwałej terapii antybiotykowej.

W przypadku zakażenia gronkowcem, istotne jest szybkie rozpoznanie powikłań i odpowiednie leczenie. Powikłania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak niewydolność narządową, trwałe uszkodzenie tkanek, a nawet śmierć. Dlatego też, w przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem lub obecności powikłań, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych.1

Gronkowiec w ciąży

Gronkowiec może stanowić zagrożenie dla kobiet w ciąży, ponieważ zakażenie może prowadzić do powikłań zarówno dla matki, jak i dla płodu. W przypadku zakażeń skórnych i tkankowych, takich jak czyraki lub zapalenia gruczołów potowych, konieczne jest szybkie i odpowiednie leczenie, aby uniknąć ryzyka rozprzestrzenienia się zakażenia na inne obszary skóry.

Z grona znanych 40 gatunków gronkowca, 12 gatunków bytuje w organizmie człowieka1.

W przypadku zakażeń ogólnoustrojowych, takich jak bakteriemia lub infekcja wsierdzia, może być konieczne leczenie antybiotykami dożylnymi. W przypadku zakażeń wewnątrzszpitalnych, takich jak infekcje protez lub zakażenia po porodzie, konieczne jest interwencja chirurgiczna i stosowanie odpowiednich antybiotyków.

Nieleczone zakażenie gronkowcem może prowadzić do poważnych konsekwencji takich jak posocznica czy zapalenie wsierdzia6.

Ważne jest, aby kobieta w ciąży uzyskała odpowiednią opiekę medyczną w przypadku zakażenia gronkowcem. Lekarze ginekolodzy nie zalecają rezygnacji z porodu naturalnego z powodu dodatniego wyniku testu na obecność gronkowca. W celu uniknięcia powikłań, konieczne jest skuteczne leczenie zakażeń dróg moczowych w ciąży, aby uniknąć ich rozprzestrzeniania się na układ moczowy i wywołania poważniejszych schorzeń6.

Gronkowiec u dzieci

Gronkowiec może występować u dzieci i prowadzić do różnych zakażeń. Najczęściej występuje zakażenie skóry, które objawia się na przykład jako czyraki, liszajce czy zapalenia mieszków włosowych. Gronkowiec może także powodować infekcje oczu, takie jak ropne zapalenie spojówek.7

W przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem u dziecka, jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem i podjąć odpowiednie leczenie, aby uniknąć powikłań i zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Leczenie zakażeń gronkowcem u dzieci może wymagać stosowania antybiotyków, a w niektórych przypadkach także interwencji chirurgicznej, na przykład w przypadku ropni skórnych czy innych zakażeń miejscowych.7

Gronkowiec jest szczególnie niebezpieczny u dzieci z osłabionym układem odpornościowym, u których zakażenia mogą prowadzić do powikłań i długotrwałego leczenia. Dlatego ważne jest, aby rodzice byli świadomi objawów zakażenia gronkowcem i jak najszybciej reagowali na podejrzenie infekcji.7

„Badania wykazują, że około 40% pacjentów pediatrycznych ma obecność Staphylococcus aureus w wymazach z nosa, z czego 30% jest wrażliwych na metycylinę (MSSA), a 10% opornych na metycylinę (MRSA).”7

Dzieci są szczególnie narażone na zakażenia gronkowcem ze względu na ich styl życia i wystawienie na środowisko szkolne i innych miejscach publicznych. Dlatego ważne jest, aby zachować odpowiednie środki ostrożności, takie jak częste mycie rąk, korzystanie z osobistych przyborów toaletowych i unikanie bliskiego kontaktu z osobami z zakażeniem gronkowcem.7

Oczywiście, nie każde zakażenie gronkowcem u dzieci będzie miało poważny przebieg i może wystarczyć leczenie domowe. Jednak w przypadku poważniejszych objawów lub podejrzeń powikłań konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem i podjęcie odpowiednich środków.7

gronkowiec u dzieci

Objawy zakażenia gronkowcem u dzieci

Objawy zakażenia gronkowcem u dzieci mogą się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju infekcji. Najczęstsze objawy obejmują:

 • Czerwone, bolesne zmiany skórne, takie jak czyraki, liszaje i ropnie
 • Zaczerwienienie i obrzęk wokół miejsca infekcji
 • Ból i tkliwość skóry
 • Wydzielanie ropy
 • Gorączka
 • Lokalne podwyższenie temperatury ciała
 • Przykurcze mięśniowe
 • Niepokój i złe samopoczucie

Jeśli u dziecka występują te objawy lub podejrzewasz zakażenie gronkowcem, skonsultuj się z lekarzem, który wskaże odpowiednie leczenie.7

Wniosek

Gronkowiec to groźna bakteria, która może prowadzić do różnego rodzaju zakażeń. Statystki wykazują, że zakażenie gronkowcem złocistym MRSA, jednym z najczęstszych bakteryjnych czynników zakażeń szpitalnych, ujawniło się u pacjentki 3 dni po zabiegu operacyjnym8. Choroba ta może mieć poważne konsekwencje, wymagając intensywnej rehabilitacji, która może trwać nawet 5 miesięcy8. W przypadku zaniedbania ze strony szpitala, które nie zastosował antybiotykoterapii przed operacją, takie zakażenie mogło być uniknięte8. Gronkowiec złocisty jest również oporny na antybiotyki, co utrudnia skuteczne leczenie, a do tej pory nie wynaleziono szczepionki przeciwko niemu9. Sąd Apelacyjny może jednak przyznać zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne związane z zakażeniem, nawet w wysokości do 200.000 złotych9.

Wnioskiem jest, że w przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem zawsze należy skonsultować się z lekarzem i podjąć odpowiednie kroki, aby uniknąć powikłań i ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji. Przestrzeganie zasad higieny, odpowiednie leczenie, a także regularne badania kontrolne są niezwykle ważne w przypadku zakażeń gronkowcem9. Warto pamiętać, że termin złożenia wniosku o odszkodowanie nie może przekroczyć trzech lat od daty zdarzenia, a w przypadku zgonu pacjenta, rodzina może ubiegać się o rekompensatę9. Dbajmy o nasze zdrowie i wspierajmy świadomość na temat zakażeń gronkowcem, aby minimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla nas samych, jak i dla innych.

FAQ

Czy gronkowiec to bakteria?

Tak, gronkowiec to rodzaj bakterii.

Gronkowiec – co to za bakteria?

Gronkowiec to rodzaj bakterii z grupy gram-dodatnich ziarenkowców, które tworzą skupiska przypominające grona.

Jakie są rodzaje gronkowca?

Wśród rodzajów gronkowca znajdują się Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus i Staphylococcus lugdunensis.

Jakie choroby i objawy wywołuje gronkowiec?

Gronkowiec może wywoływać różne choroby w zależności od szczepu i lokalizacji zakażenia. Objawy mogą obejmować infekcje skóry i tkanek miękkich, zapalenia spojówek, zapalenia ucha środkowego, zatok, a nawet zapalenie powięzi. Zakażenia ogólnoustrojowe mogą objawiać się gorączką, złym samopoczuciem i wstrząsem toksycznym.

Jakie są objawy zakażenia Staphylococcus epidermidis?

Objawy zakażenia Staphylococcus epidermidis mogą obejmować infekcje protez, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, stanów zapalnych kości i szpiku, a także zakażenia układu moczowego.

Jakie są objawy zakażenia Staphylococcus aureus?

Zakażenie Staphylococcus aureus może prowadzić do różnorodnych infekcji, takich jak zakażenia skóry, tkanek miękkich, układu oddechowego i moczowego. Może również wywoływać toksyczny zespół wstrząsu.

Jakie jest leczenie gronkowca?

Leczenie gronkowca zależy od rodzaju zakażenia, szczepu bakterii i indywidualnych czynników pacjenta. Stosuje się antybiotyki, takie jak klindamycyna, kotrimoksazol, doksycyklina, minocyklina i linezolid. W niektórych przypadkach może być konieczna interwencja chirurgiczna.

Jakie są powikłania zakażenia gronkowcem?

Zakażenie gronkowcem może prowadzić do powikłań, takich jak rozległe ropnie, martwicze zapalenie powięzi, sepsa, infekcyjne zapalenie wsierdzia i infekcje protez.

Jakie są zagrożenia zakażenia gronkowcem w ciąży?

Zakażenie gronkowcem w ciąży może prowadzić do powikłań zarówno dla matki, jak i dla płodu. Konieczne jest szybkie i odpowiednie leczenie, aby uniknąć ryzyka rozprzestrzenienia się zakażenia.

Jakie są zagrożenia zakażenia gronkowcem u dzieci?

Gronkowiec u dzieci może prowadzić do różnych zakażeń, takich jak zakażenia skóry, zapalenia gruczołów potowych i ropne zapalenie spojówek. W przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem u dziecka, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Czy zakażenie gronkowcem wymaga natychmiastowego leczenia?

Tak, szybkie rozpoznanie i odpowiednie leczenie zakażenia gronkowcem są ważne, aby uniknąć powikłań i ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji.

Jaka jest rola badań bakteriologicznych w leczeniu gronkowca?

Badania bakteriologiczne są ważne w celu potwierdzenia obecności gronkowca i określenia wrażliwości na antybiotyki, co umożliwia odpowiednie dopasowanie leczenia.

Jakie jest wniosek dotyczący gronkowca?

Gronkowiec to groźna bakteria, która może prowadzić do różnego rodzaju zakażeń. Właściwe rozpoznanie, leczenie i monitorowanie są kluczowe dla skutecznego zwalczania tej infekcji.

Linki do źródeł

 1. https://www.allecco.pl/artykuly/gronkowiec-jak-przebiega-zakazenie-objawy-leczenie.html
 2. https://www.cefarm24.pl/czytelnia/zdrowie/choroby-i-terapie/gronkowiec-przyczyny-leki-objawy-zakazenia-i-leczenie/
 3. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/158226,zakazenia-gronkowcowe
 4. https://swiatzdrowia.pl/artykuly/gronkowiec-skorny-objawy-leczenie-badania-co-to-jest-staphylococcus-epidermidis/
 5. https://www.nowafarmacja.pl/blog/gronkowiec-co-nalezy-wiedziec-o-jego-leczeniu-i-objawach
 6. https://www.pbkm.pl/pregnancy-zone-2/choroby-w-ciazy/gronkowiec-w-ciazy-czy-jest-grozny-dla-dziecka
 7. https://forumpediatrii.pl/artykul/zakazenia-wywolane-gronkowcem-zlocistym-u-dzieci
 8. https://ostroleka.so.gov.pl/wyrok-w-sprawie-zakazenia-w-szpitalu-gronkowcem-zlocistym,new,mg,88,377.html,264
 9. https://tzlaw.pl/staphylococcus-aureus-zakazenie-gronkowcem-zlocistym-w-szpitalu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top